Chữa bệnh cương dương ở nam giới do can đảm thấp nhiệt

Chữa bệnh cương dương ở nam giới do can đảm thấp nhiệt Chữa bệnh cương dương ở nam giới do can đảm thấp nhiệt

Nguyên nhân: Thể chất vốn khỏe mạnh nhưng do trước kia thủ dâm nhiều ở nam giới, do ăn nhiều các chất béo, ngọt làm thấp nhiệt nội sinh, lưu trệ ở can mạch, vây hãm gây trở ngại tông can làm cho mạch lạc ở thân cậu nhỏ không thông làm dương cường không mềm nhũn ra được.

Triệu chứng: Có những biểu hiện như cậu nhỏ cương cứng mãi, lâu không mềm ra được. Cương cứng, sung túc, sờ vào thì đau, kèm theo đầu váng, buồn nôn, sườn ngực trướng đầy. Thân mình và chân tay mỏi mệt rã rời. Miệng khô, đắng. Nước tiểu vàng đỏ và ít, thân lưỡi to mập, màu đỏ, bên cạnh có vết răng cắn. Rêu lưỡi vàng, dày và nhẫy. Mạch hoạt sác hoặc trầm rít.

Nguyên tắc điều trị: Thanh nhiệt lợi thấp nhuyễn kiên thông kết.

Bài thuốc chọn dùng: Long đảm tả can thang gia giảm.

Các vị thuốc chọn dùng: Long đảm thảo, sơn chi cháy, hoàng cầm, sài hồ, sinh địa, xa tiền nhân, trạch tả, bạch thược, cam thảo, mộc thông, đương quy, mai ba ba, mai rùa.

Chữa bệnh cương dương ở nam giới do can đảm thấp nhiệt

Chữa bệnh cương dương ở nam giới do can đảm thấp nhiệt

Căn cứ vào bệnh trạng, bác sĩ đã thực tế điều trị cho một nam giới 35 tuổi, cậu nhỏ cương cứng mãi không mềm ra được, sờ vào thấy đau. Làm theo đầu váng, trướng căng, buồn nôn, nôn mửa. Ngực bụng trướng đầy. Chân tay mệt mỏi rã rời, miệng khô và đắng. Nước tiểu ít, đỏ, vàng, lưỡi nhạt, màu đỏ bên cạnh có vết răng cắn. Rêu lưỡi vàng nhẫy và dày, mạch hoạt sác. Chứng bệnh thuộc can đảm thấp nhiệt, trở trệ tông cân. Điều trị cần thanh lợi thấp nhiệt. Chọn dùng bài thuốc long đảm can thang gia giảm, gồm các vị: long đảm tả can thang gia giảm, hoàng cầm 10 gam, sinh địa 30 gam, xa tiền nhân 15 gam, trạch tả 10 gam, sài hồ 10 gam, cam thảo 30 gam, bạch thược 60 gam, mai b aba 15 gam ( cho vào sắc trước), quy bản 15 gam( cho vào sắc trước) hoàng bá 10 gam, mộc thông 8 gam, sắc lấy nước uống ngày 1 thang.

> Xem thêm: 

Sau khi uống theo bài thuốc này một tuần, hiện tượng cậu nhỏ cương cứng đã dần dần suy giảm. Hiện tượng sờ vào đau trước đây cũng dần dần chuyển biến tốt. Nhưng vẫn còn các hiện tượng đầu váng, óc căng, trướng tức, buồn nôn, nôn mửa, đại tiện không thông thoát. Bác sĩ liên giữ nguyên bài thuốc cũ thêm vào sinh xuyên quân( đại hoàng sống) 10 gam để thông phủ triết trọc. Tiếp tục uống thêm thuốc một tuần nữa. Kết quả các hiện tượng cậu nhỏ cương cứng và đau dần dần hoãn giải. Lại cho uống tiếp một tuần nữa thì các triệu chứng bệnh đều đã hết và coi như đã khỏi bệnh.

Trong ca bệnh này, người bệnh vốn thủ dâm nhiều lại thêm uống nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá, làm cho tà thấp nhiệt bao vậy làm nhiễu loạn can mạch, làm trở trệ khí huyết thông thoát ở tông cân, sinh ra thân cậu nhỏ cương cứng, đau đớn, rát bỏng. Chọn dùng bài thuốc long đảm tả can thang để thanh can tiết hỏa. Sài hồ có công hiệu sơ can lợi đảm(mật). Xa tiền, trạch tả có công hiệu thanh lợi thấp nhiệt và làm thông thoát tông cân.

Sơn chi, mộc thông dẫn nhiệt theo nước tiểu thoát ra ngoài. Lại dùng thêm hoàng cầm để thanh phế nhiệt. Phế khí được tuyên thông thì tiền âm thông lợi, không uất trệ nữa. Dùng nhiều bạch thược, cam thảo để hoãn cấp, chỉ thống. Thêm nữa dùng mai ba ba và quy bản ( mai rùa) để tăng cường công hiệu của tư âm, nhuyễn kiên. Lại thêm cả sinh xuyên để thông phủ tiết trọc như vậy thấp nhiệt được loại trừ, như vậy bệnh tự nhiên sẽ hoã giải.

Tìm hiểu: Thủ dâm nhiều có hại như thế nào?