Vợ ốm

Mấy hôm vợ ốm chèo queo
Gia đình hoàn cảnh gieo neo thế này
Mọi việc chồng phải làm thay
Từ sáng đến tối ngất ngây lu bù
Cũng may trực tết nghỉ bù
Ông bà nội ngoại mịt mù xa xôi
Vợ chồng tự quản lấy thôi
Con đầy chín tháng tập ngồi tập đi
An tâm cứ trói ,,cu bi
Ngồi yên một chỗ lo gì ngã đâu
Nếu mà thèm bú thèm bầu
Áo đã cởi sẵn dí đầu ti chơi
Miệng ru à ới… à ơi
Hát đi hát lại à ơi… á ời
Nhiều khi dỗ nó hết hơi
Nhưng con vẫn khóc cứ đòi ti to
Mọi hôm vợ khỏe ngủ khò
Đang đêm tỉnh giấc lại mò tìm ti
Bố con bày trận bú thi
Đợi khi con ngủ chơi bi xếp hình
Bây giờ vợ ốm một mình
Con khóc con quấy bú bình, bú ti
Mấy hôm vợ sốt li bì
Cháo cơm ăn biếng lấy gì sữa tươi
Cố ăn chóng khỏe vợ ơi
Không thì chồng cũng hết hơi vợ à!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*