Tuổi sáu mươi là khi được nghỉ hưu với nam giới

Chạm vào ngưỡng tuổi sáu mươi
Mới hiểu một điều giản dị
Việt Nam ấy là Đất Mẹ
Độc lập là khi mình được là mình
Tự do là khi được làm những gì mình thích
Hạnh phúc là được yêu điều mình muốn yêu
Qua hơn hai vạn buổi chiều
Chợt thấy hoàng hôn rực sáng

Leave a comment

Your email address will not be published.


*